او مشاور و پزشک ارشد مرکز بهداشت خانواده آتاتورک در استانبول ترکیه است. او یک متخصص Apitherapy معتبر و یکی از بنیانگذاران انجمن Apitherapy ترکیه است. پس از اقامت طولانی مدت در آلمان به ترکیه نقل مکان کرد. در سال های 2007 تا 2008 او به چین سفر کرد و با پروفسور فانگ ژو که یکی از برجسته ترین متخصصان جهان در زمینه Apitherapy است، مطالعه کرد. او تلاش های مراقبت های بهداشتی مبتنی بر شواهد خود را در اصول پزشکی یکپارچه متمرکز کرده است. در حال حاضر نایب رئیس “انجمن زنبورداری ترکیه” و همچنین عضو کمیته اجرایی “انجمن پزشکی جامع و یکپارچه” در ترکیه است.