درباره پروفسور سیبل سیلیسی

پروفسور دکتر سیبل سیلیچی در سال 1992 از دانشگاه Hacettepe، دانشکده علوم فارغ التحصیل شد و سپس به عنوان دستیار پژوهشی دانشگاه آکدنیز در آنتالیا منصوب شد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آکدنیز (1995) و دکترای خود را از دانشگاه کوکورووا (2003) اخذ کرده است. وی در سال 2003 به عنوان “استیار”، در سال 2007 “دانشیار” و در سال 2013 به عنوان “استاد کامل” در دانشگاه Erciyes، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد. او در سال 2012 از شورای آموزش عالی ترکیه، دانشگاه ایالتی آریزونا، گروه علوم زیستی کمک هزینه تحصیلی دریافت کرد. از سال 1995، او به طور خاص روی محصولات زنبور عسل کار کرده است. او از سوی مرکز تحقیقات علمی و فناوری ترکیه جایزه “دانشمند جوان” را دریافت کرد. او مقالات علمی، پروژه های تحقیقاتی و ارائه های زیادی در مورد محصولات زنبور عسل داشت. او داور پروژه ها و مقالات متعددی در مجلات بین المللی بوده است. پروفسور دکتر سیلیچی سناتور و عضو هیئت اجرایی دانشگاه کایسری است.