مهندس بهزاد بانکی پورمهندس بهزاد بانکی پور


عضو هیئت مدیره مرکز توسعه زنبورداری و زنبوردرمانی

درباره مهندس بهزاد بانکی پور :
مهندس بهزاد بانکی پور عضو هیئت مدیره  مرکز توسعه زنبورداری و زنبوردرمانی ایرانیان و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران هستند.

آدرس ایمیل

ent.start@gmail.com

لینکدین

https://www.linkedin.com/in/bankipour/

آدرس

تهران خیابان کارگر شمالی، پردیس فنی دانشگاه تهران، مرکز نوآوری نکسترا

ماموریت و بیوگرافی

من بهزاد بانکی پور کارشناس کشاورزی در گرایش زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران هستم. دارای گوهی رتبه بندی و تایید صلاحیت در رتبه یک مشاور در مدیریت بخش کشاورزی از سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی. بیش از 18 سال است در نهادهای خصوصی و تشکل های بخش کشاورزی، عمدتا در جایگاه مدیرعامل فعالیت میکنم و بیش از دوازده سال از این دوره کاری را در مجموعه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سمت مدیرعامل این صندوق ها گذراندم. تخصص من کارآفرینی سازمانی است و فردی خلاق و ایده پرداز شناخته میشوم. رویکرد مدیریتی من مبتنی است بر یک بینش توسعه ای و توانایی خود را عمدتا در مدیریت نهادها و سازمان ها توسعه ای میدانم.