•  مدرک دانشگاهی: دکترای تخصصی (Ph.D) بیوتکنولوژی دارویی
  •  محل خدمت: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – شرکت دانش بنیان سورن تک توس مشهد
  •  زمینه‏هاى علمى و تحقیقاتى: محصولات و فرآورده های زنبورعسل، آزمون های فیزیکوشیمیایی محصولات زنبورعسل
  •  تالیفات: ارائه مقالات متعدد در حوزه محصولات زنبورعسل اعم از عسل و بره موم های ایران